Αποτίμηση ενεργειακής συμμόρφωσης για το μήνα Δεκέμβρη

 Η περιβαλλοντική επιτροπή συγκέντρωσε τα καπάκια που συλλέξαν τα τμήματα κατά το μήνα Δεκέμβρη. Τα ζύγισαν και αφού έλεγξαν το βαθμό της "ενεργειακής συμμόρφωσης " ενημέρωσαν την πρόοδο του κάθε τμήματος ξεχωριστά...

 

Συγγραφέας: 
vmarous