"Απορρίμματα – life in the trash"

κατασκευές 1
κατασκευές 2
κατασκευές 3
κατασκευές 4

Οι μαθητές ξεχωρίζουν τα απορρίμματα που προκύπτουν καθημερινά μέσα στη σχολική μονάδα. 

Τα κατηγοριοποιήσουν και προτείνουν τρόπους επαναχρησιμοποίησης τους. 

Ακολουθήσουν δημιουργικές δράσεις.....

 

ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ...

 

Συγγραφέας: 
vmarous