Ανακύκλωση στο σχολείο μας

Στο σχολείο μας ανακυκλώνουμε: 

  • χαρτί
  • πλαστικά μπουκάλια
  • καπάκια
  • μπαταρίες
  • ηλεκτρικές συσκευές

και κάνουμε ημερήσια καταγραφή ανά τμήμα.

Συγγραφέας: 
eco3gym