Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Σχολείου

Ο αρχικός σχεδιασμός και η επιλογή του θέματος έγιναν σκόπιμα προκειμένου να υπάρχει άμεση σύνδεση, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Συγκεκριμένη πτυχή που λήφθηκε υπόψη ήταν το πλήθος διερευνητικών εργασιών που εκπονούν οι μαθητές του Λυκείου σε μαθήματα που άπτονται περιβαλλοντικά θέματα. Το θερμοκήπιο θα προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής πειραμάτων μεγάλης ποικιλίας. Το γεγονός ότι θα βρίσκεται εντός σχολικού χώρου αναμένεται να κινητοποιήσει σύσσωμη τη σχολική κοινότητα να αναλάβει παρόμοιες δραστηριότητες, περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, η διατήρηση και η ζωή των φυτών συζητάται και περιέχεται στα περισσότερα από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος που σχετίζονται με το περιβάλλον. Ενδεικτικτά αναφέρονται τα μαθήματα: Biology, Environmental Science. Οι μαθητές μπορούν εμπράκτως να παρατηρήσουν και όσα συζητούν μέσα στην τάξη για τον κύκλο ζωής των φυτών και τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Συγγραφέας: 
mologousisp