Συγκρότηση Περιβαλλοντικής Επιτροπής

Το Λύκειο του American Community School of Athens συγκρότησε περιβαλλοντική επιτροπή, η οποία αποτελείται από 40 μαθητές.

Για την ικανοποίηση των στόχων της, καθώς και των επτά βημάτων του προγράμματος, η περιβαλλοντική αυτή επιτροπή διαιρείται σε τρία τμήματα - τα οποία επιφορτίζονται ανάλογες με την ιδιότητά τους υποχρεώσεις. Από αυτή τη διαίρεση προέκυψαν τα εξής τμήματα:

Τμήμα Έρευνας: Αυτό το τμήμα αναλαμβάνει να διερευνήσει τρόπους, οι οποίοι θα συντελέσουν στη δημιουργία ενός "πράσινου σχολείου". 

Τμήμα Οικονομικών: Αυτό το τμήμα αναλαβάνει να διερευνήσει, να προτείνει, καθώς και να οργανώσει τρόπους να συσσωρευθούν τα αναγκαία έσοδα για την υλοποίηση των αναγκών, όπως αυτές ορίζονται από το τμήμα Έρευνας.

Τμήμα Επικοινωνίας: Αυτό το τμήμα αναλαμβάνει να προωθήσει τόσο τους σκοπούς, όσο και τα επιτεύγματα της περιβαλλοντικής επιτροπής.

Τα παραπάνω τμήματα συντονίζονται από έναν τελειόφοιτο μαθητή (12 τάξη) σε συνεννόηση με το γενικό συντονιστή της περιβαλλοντικής επιτροπής, ο οποίος επίσης είναι τελειόφοιτος μαθητής. Όλες οι ενέργειες παραδίδονται προς έγκριση στον καθηγητή - σύμβουλο της περιβαλλοντικής επιτροπής, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με τη διεύθυνση του σχολείου για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση των στόχων.

Οι συναντήσεις μεταξύ των διάφορων τμημάτων διεξάγονται εβδομαδιαία και κατά τη διάρκεια του lockdown με τη βοήθεια του διαδικτύου και των αντίστοιχων εφαρμογών που χρησιμοποιεί το σχολείο.

 

Συγγραφέας: 
mologousisp