Σχέδιο Δράσης

Για την υλοποίηση του πρώτου στόχου της περιβαλλοντικής επιτροπής - τη σχεδίαση και την οικοδόμηση του θερμοκηπίου - καταρτίστηκε σχέδιο δράσης, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για κάθε τμήμα. Ειδικότερα, αυτές αποτυπώνονται παρακάτω:

Τμήμα Έρευνας: Το παρόν τμήμα ανέλαβε τη σχεδίαση του θερμοκηπίου, το μέρος όπου αυτό προτείνεται να κατασκευαστεί, τα υλικά κατασκευής του, το χρονοδιάγραμμα οικοδόμησής του, καθώς και τον υπολογισμό του κόστους του.

Τμήμα Οικονομικών: Το παρόν τμήμα ανέλαβε να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο θα συλλεχθούν τα απαραίτητα έσοδα για την κάλυψη του κόστους του θερμοκηπίου.

Τμήμα Επικοινωνίας:Το παρόν τμήμα ανέλαβε να διερευνήσει τρόπους να επικοινωνήσει το συκγκεριμένο εγχείρημα σε όλες του τις πτυχές, εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας.

Στόχος της επιτροπής τέθηκε να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή έως το τέλος του φετινού ακαδημαϊκού έτους (2020 - 2021).

 

Συγγραφέας: 
mologousisp