Παρακολούθηση Εφαρμογής Σχεδίου Δράσης - Αξιολόγηση

Στα πλαίσια της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τη σχεδίαση και την οικοδόμηση του θερμοκηπίου στο χώρου του σχολείου μας η περιβαλλοντική επιτροπεί θέσπισε ορισμένες διαδικασίες, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:

  • Χρονοδιαγράμματα: Για κάθε μία από τις δραστηριότητες που επιτελεί κάθε τμήμα, για την υλοποίηση του στόχου, έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ο τελικός στόχος για το φετινό ακαδημαϊκό έτος αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του τρέχοντος.
  • Συντονιστής Τμήματος: Ο ορισμός και η παρακολούθηση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων καθε τμήματος επιβλέπεται από τον αρμόδιο συντονιστή του. Όλες οι δραστηριότητες επιτελούνται συνεργατικά με τη δημιουργία ζευγαριών ή μικρότερων ομάδων μελών κάθε τμήματος (3-4 άτομα) τα οποία αναλμβάνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες. 
  • Συντονιστής Περιβαλλοντικής Επιτροπής: Ο συντονιστής μαθητής της περιβαλλοντικής επιτροπής είναι επιφορτισμένος με την αρμοδιότητα να οργανώνει και να επικοινωνεί τις επιμέρους δραστηριότες στους συντονιστές των τμημάτων, οι οποίοι με τη σειρά τους τις επιτελούν μαζί με τα μέλη της ομάδας τους. Ο συντονιστής της Επιτροπής βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή - σύμβουλο της Επιτροπής.
  • Εβδομαδιαίες Συναντήσεις: Η πρόοδος των δραστηριοτήτων και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παρακολουθείται μέσω των εβδομαδιαίων συναντήσεων, οι οποίες διεξάγονται εξ'αποστάσεως εξαιτίας της πανδημίας. Σε αυτές τηρείται παρουσιολόγιο από τους αρμόδιους συντονιστές και η παρουσία των μελών είναι υποχρεωτική.
Συγγραφέας: 
mologousisp