Η Κυκλική Οικονομία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή

Αφίσες των μαθητών μας στο πλαίσιο συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας ως ένα από τα μέσα για την αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Συγγραφέας: 
53lyceumathens@...