ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟ!!

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου και της Δ΄ Λυκείου του τομέα Γεωπονίας φροντίζουν τον βοτανόκηπο του σχολείου μας!!!

Καλλιεργητικές φροντίδες για την προστασία του οικείου μας οικοσύστημα  ώστε να εξασφαλιστεί η βιοποικιλότητα του σχολικού μας χώρου!

Η βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την φύση και τον άνθρωπο διότι μέσω αυτής εξασφαλίζεται η ρύθμιση του κλίματος της κάθε περιοχής, η γονιμότητα του εδάφους, η παραγωγή τροφίμων, φαρμάκων!

Η εκπαιδευτικός: Χριστίνα Τετριμέλη

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli