Έρευνα στο Σχολείο

Η περιβαλλοντική επιτροπή και τα μέλη της αποφάσισαν να θέσουν συγκεκριμένους στόχους το φετινό ακαδημαϊκό έτος. Ύστερα από συζήτηση αναφορικά με τον προαύλιο χώρο του σχολείου, υποβλήθηκε από τα περισσότερα μέλη η πρόταση να σχεδιαστεί και να χτιστεί ένα θερμοκήπιο!

Σε αυτό το θερμοκήπιο μπορεί να πραγμοτοποιηθεί φύτευση δένδρων και φυτών από τους μαθητές, τα οποία μπορούν να προστατεύονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η σημασία του είναι μεγάλη για τη δημιουργία ενός "πράσινου σχολείου". Θα δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους μαθητές να το επισκεφθούν,να εξοικειωθούν με το φυσικό περιβάλλον που εκλείπει από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να δώσει το ερέθισμα για να αναζητήσουν γνώση και τρόπους δράσης σχετικά με μία πιο οικολογική πόλη - γειτονιά - σχολείο. Επίσης, σε αυτό μπορούν να διεξάγονται πειράματα τα οποία θα είναι εξαιρετικά βοηθτικά για τους μαθητικές που εκπονούν διερευνητικές δραστηριότητες.

Η σχεδίαση λοιπόν και η οικοδόμηση ενός θερμοκηπίου αποφασίστηκε από την περιβαλλοντική επιτροπή του Λυκείου του ACS Athens ως ο πρώτος στόχος που θα ανοίξει το δρόμο για ένα "πράσινο σχολείο".

 

Συγγραφέας: 
mologousisp