ανακύκλωση μπαταρίων

Οι περισσότερες μπαταρίες κατασκευάζονται από επικίνδυνα βαρέα μέταλλα, μερικά εκ των οποίων είναι τοξικά ή/και καρκινογόνα και διαβρωτικά οξέα.  Σαν αποτέλεσμα, αν πετάξουμε τις μπαταρίες στα σκουπίδια, θα υπάρξουν επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία μας. Γι’ αυτό ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΣΗΜΕΡΑ!

Που καταλήγουν οι μπαταρίες όταν δεν ανακυκλώνονται ;Το ήξερες ότι οι μπαταρίες όταν δεν ανακυκλώνονται, αλλά πετιούνται στα σκουπίδια, μπορεί να καταλήξουν στο πιάτο μας; Οι μαθητες του νηπιαγωγείου γνωρισαν το «ταξίδι» της μπαταρίας όταν δεν ανακυκλώνεται και αντιλήφθηκαν την σπουδαιότητα της ανακύκλωσης μπαταριών.

Το σχολείο μας εξοπλίστικε με τον κατάλληλο κάδο ανακύκλωσης μπαταριες, Κι όμως έχουμε περισσότερες από όσες νομίζουμε! Σύμφωνα με έρευνα σε κάθε σπίτι βρίσκονται κατά μέσο όρο 78 μπαταρίες κι έτσι ενημερωθηκαν όλα τα νοικοκυριά ώστε να στηρίξουν την ανακύκλωση μπαταριας

Το σχολείο μας εξοπλίστηκε με τον καδο ΑΦΗΣ στον οπόιον τοποθετούνται  Όλα τα είδη φορητών μπαταριών (βάρους περίπου μέχρι 5.000 gr), είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μίας χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες).

Συγγραφέας: 
mpapado