Πρόγραμμα ανακύκλωσης στο νησί της Καρπάθου

Σήμερα είχαμε τη μεγάλη χαρά να δεχτούμε στο σχολείο μας τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Καρπάθου κ. Ζανάκη ο οποίος, μαζί με τους συνεργάτες του μας ενημέρωσε ότι επιτέλους ξεκινά ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών στο Δήμο μας.  Μας μίλησαν ότι σύντομα στο νησί θα έχουμε τους μπλε κάδους, ποια υλικά μπορούμε να βάλουμε μέσα σε αυτούς, πως πρέπει να τα βάλουμε. Τέλος μοίρασαν σακούλες ανακύκλωσης στα παιδιά και στο σχολείο μας.Ένα αίτημα ετών φαίνεται ότι βαδίζει προς την ικανοποίηση όλων μας: Μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών του Δήμου. Καθαρότερο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των ρύπων, άμβλυση και μείωση της κλιματικής αλλαγής. Ανακύκλωση η μόνη λύση για ένα περιβάλλον όπως οφείλουμε και πρέπει να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Συγγραφέας: 
Vdokaki