Παρασκευή Βρώσιμων Ελιών

Στο πλαίσιο των μαθημάτων Βιολογικής Γεωργίας καθώς, της Ερευνητικής εργασίας της τεχνολογίας και του μαθήματος Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.

Συγκομιδή καθάρισμα και  παραγωγή βρώσιμων ελιών από τα δέντρα του σχολείου.

Οι ελιές  ετοιμάστηκαν/συσκευάστηκαν και δόθηκαν στους μαθητές .

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος : Πιστολά Ελένη -Δημοπούλου Κωνσταντίνα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Μηδενική Πείνα (Νο2)

-Λιγότερες Ανισότητες (Νο 10)

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητας (Νο11)

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli