Παραγωγή Μοσχευμάτων και Σπορόφυτων Παραγωγή Μοσχευμάτων και Σπορόφυτων

Στο πλαίσιο του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Φυτικής παραγωγής, Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

  • Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού με μοσχεύματα και σπορόφυτα
  • Στολισμός της εισόδου του σχολείου με τα παραπάνω φυτά

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος : Πιστολά Ελένη, Ματίνα Ζαρόκωστα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητας (Νο11)

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli