Μουσικές νότες επαναχρησιμοποίησης!

Διαρκής στόχος του σχολείου μας για τη διαχείριση των σκουπιδιών είναι η επαναχρησιμοποίηση άχρηστου υλικού για διάφορες κατασκευές, που σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαζόταν η αγορά νέου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παράλληλα, η διαδόση της ένοοιας της επαναχρησιμοποίησης επιτεύχθηκε μέσα από τη συνεχή εμπλοκή της οικογένειας, αναθέτοντας συχνά πολλές από τις αποστολές στο σπίτι και άλλοτε οργανώνοντας εργαστήρια γονέων στο χώρο του σχολείου. Έτσι, η ανάγκη να συνοδέψουμε μουσικά ένα τραγούδι, που συνθέσαμε από κοινού με άλλα σχολεία με τα οποία δουλεύαμε συνεργατικά πάνω σε κοινό περιβαλλοντικό θέμα, μας οδήγησε στην πρόκληση να φτιάξουμε μουσικά όργανα με άχρηστο υλικό. Η δράση υλοποιήθηκε τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι με μοναδικά αποτελέσματα!

Συγγραφέας: 
Λίλιαν Δούμα