Η Κλιματική Αλλαγή μας αφορά όλους

Ενώνουμε τις φωνές μας με εκείνες των νέων όλου του κόσμου για την Κλιματική Αλλαγή με αφορμή τις φοβερές πυρκαγιές στην Αυστραλία.

Συγγραφέας: 
53lyceumathens@...