Κατασκευή Τρίπτυχου

Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο για ενημέρωση της οικογένειας και των πολιτών για τον εθελοντισμό.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Μηδενική Φτώχεια (Νο 1)

-Μηδενική πείνα (Νο2)

-Καλή υγεία και ευημερία (Νο3)

-Ποιοτική εκπαίδευση (Νο4 )

-Καθαρό νερό και αποχέτευση (Νο 6)

-Λιγότερες Ανισότητες (Νο 10)

-Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες (Νο 11)

-Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (Νο 12)

-Ζωή στο νερό (Νο14)

-Ζωή στη στεριά (Νο 15)

-Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί (Νο 16)

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli