Κατασκευή σκηνικών και άλλων αντικειμένων

Στο Πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος "ΠΑΙδίον ΔΡΑσης: Νοιάζομαι -Ανακυκλώνω-Παίζω Δρώ και Ενημερώνω" και του μαθήματος Καλλιτεχνικών.

Κατασκευή σκηνικών με ανακυκλώσιμα υλικά για διάφορες εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις-σχολικές γιορτές).

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος :

-Πιστολά Ελένη

-Ορέστης Συμβουλίδης

-Αγγελή Βάσια

-Δημοπούλου Κωνσταντίνα

-Μπιτάδου Ιωάννα

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli