Φροντίζουμε και προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον του σχολείου μας

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος :

-Πιστολά Ελένη

-Δημοπούλου Κωνσταντίνα

-Ζαρόκωστα Ματίνα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητας (Νο11)

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli