Εξ αποστάσεως ECO-δημιουργίες

Tα μηνύματα που στέλνουν οι μαθητές μέσα από αφίσες και παρουσιάσεις.

https://create.piktochart.com/output/51378322-eco-experiences-in-european-schools

Συγγραφέας: 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΜΠΑΚΗ