ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ e-Twinning για το έργο"Οικολογικά Σχολεία"

H Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονεμήθηκε  στο έργο  eTwinning με τίτλο «LITTLE STEPS MAKE A BIG DIFFERENCE. TOGETHER WE CARE FOR OUR HOME» που κατάφερε να φτάσει  σε υψηλό επίπεδο ποιότητας,  πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης.

Στόχος του συγκεκριμένου έργου ήταν να μετατρέψει τα 6 Ευρωπαϊκά  σχολεία που εμπλέκονται στη σύμπραξη σε αειφόρα σχολεία  στον οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα συνεργασίας. Μαθητές από 6 χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία και Ρουμανία, (εταίροι) βρέθηκαν  στο επίκεντρο της προσοχής στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχεδίου.  Η παιδαγωγική ομάδα, αποτελούμενη από τους εκπαιδευτικούς Κοκοτσάκη Αντωνία, Πατσάκη Ιωάννη, Αθανασάκη Μαρία, Κυριακή Κυδωνιέως, Χρηστάκη Κλειώ, Φιλιππίδου Άννα και (Σχοιναράκη Ευαγγελία - 2018-2019) εργάστηκε  σε  συγκεκριμένα καθήκοντα προκειμένου να μετατραπεί το  κάθε σχολείο  σε βιώσιμος  χώρος για όλους τους συμμετέχοντες και τη σχολική κοινότητα τόσο σε  οικολογικό, κοινωνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.

Η ετικέτα ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και το σχολείο μας για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές, προσέφερε μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία.

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) αξιολόγησε  την αίτηση της συντονίστριας εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας Κυριακής Κυδωνιέως για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Η αίτηση έγινε  μέσω της πλατφόρμας του eTwinning  και αξιολογήθηκε με επιτυχία.

Προκειμένου η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης να χορηγήσει την Ετικέτα Ποιότητας σε κάθε  έργο έπρεπε να πληρούνται οι εξής  5 προϋποθέσεις:

Το έργο πρέπει να έχει κοινούς στόχους και σχέδιο.
Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να βρίσκεται στο τελευταίο στάδιό του.
Ο εκπαιδευτικός, που υποβάλλει την αίτηση, πρέπει να έχει συνεισφέρει σημαντικά στο έργο.
Πρέπει να εμφανίζεται ένας ορισμένος βαθμός συνεργασίας.
Τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να είναι εμφανή.

Εφόσον εκπληρώθηκαν  αυτές οι 5 προϋποθέσεις, το έργο αξιολογήθηκε επιπλέον  βάσει των έξι κριτηρίων που απαιτούνται. Τα νέα κριτήρια αξιολόγησης είχαν σχέση με τους ακόλουθους τομείς:

1.Παιδαγωγική Καινοτομία

2.Ενσωμάτωση στη Διδακτέα ύλη

3.Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων συνεργατών

4.Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-συνεργατών

5.Χρήση της τεχνολογίας

6.Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση

Ένα  σύνολο εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και βιωματικών δραστηριοτήτων  αναπτύχθηκε από την παιδαγωγική και περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας  για κάθε σχολείο συνεργατών εντός δύο ετών κατά τα οποία υλοποιείται  η εταιρική αυτή σχέση. Εργαζόμενοι σε μια πολυμερή ομάδα επιδιώκουμε να αυξήσουμε τα κίνητρα, την επιθυμία να πετύχουμε υπέρ-οικολογικές δράσεις, να διευρύνουμε  το πεδίο των  επιχειρήσεων σε σχέση με την οικολογία και κατ’ επέκταση  να επηρεάσουμε και να αλλάξουμε ι τη ζωή των πολιτών της ΕΕ προς το καλύτερο.

 Όσον αφορά στο  βραβευμένο έργο του σχολείου μας, εκπαιδευτικοί και μαθητές ενήργησαν προκειμένου να δώσουμε παράδειγμα καλής πρακτικής και δράσης και να δημιουργήσουμε ένα ενεργό εκπαιδευτικό περιβάλλον για τους νέους.

Ο αμοιβαίος στόχος μας είναι η εφαρμογή υψηλών ποιοτικά μέτρων που θα οδηγήσουν όλα τα σχολεία των συνεργατών χωρών  να αποκτήσουν οικολογικά πιστοποιητικά σε τοπικό επίπεδο, να χαρακτηριστούν ως Οικολογικά Σχολεία και τέλος να επιβραβευτούν με την  «Πράσινη Σημαία».

Θετικά στοιχεία του έργου αποτελούν: η θεματολογία του, η ανάπτυξη και προσέγγιση του, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες και η χρήση εργαλείων ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.

 Ένα μεγάλο μπράβο όμως αξίζει και η ομάδα των μαθητών του σχολείου μας αποτελούμενη από τους μαθητές: Ανωγειανάκη Παναγιώτα, Βασιλακόπουλο Γιώργο, Γεωργακοπούλου Ελευθερία, Θεοδοσούλη Σταμάτη, Καραγιαννάκη Γιώργο, Καταρτζόγλου Παναγιώτη, Κατσακού Στέλλα, Μπλίντο Ορέστι, Νταντουτάκη Γιώργο,  Κριτσωτάκη Άννα, Λεκάκη Μιχάλη, Λυγεράκη Γρηγορία, Μπελενιώτη Αμαλία, Παπαδοσπυριδάκη Γιώργο, Σολλάκου Παλόμα, Τσαμπουράκη Μιχάλη, Τσαφαντάκη Ιωάννα, Χαιρέτη Ιωάννα, Χασουράκη Ειρήνη, Χασουράκη Μαριεύη καθώς και την περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας.

 

Η Διευθύντρια   11ου Γυμνασίου  Ηρακλείου                   Η Συντονίστρια του προγράμματος                       

 

   Αντωνία Κοκοτσάκη, ΠE05                                                   Κυριακή Κυδωνιέως  , ΠΕ06  

 

 

 

 

Συγγραφέας: 
KIRIAKI KIDONIEOS