Ερωτηματολόγιο Εθελοντισμού

Ερωτηματολόγιο Εθελοντισμού – συνέντευξη από συγγενείς των μαθητών/μαθητριών σχετικά με τον εθελοντισμό. Προτάσεις μαθητών για πράξεις εθελοντισμού μαζί με την  οικογένεια.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος :

-Πιστολά Ελένη

-Δημοπούλου Κωνσταντίνα

 

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli