Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου - Διατροφή στα Αγγλικά!

Οι μαθητές της Δ' δημοτικού στο μάθημα του CLIL κατασκεύασαν διατροφικές πυραμίδες στα αγγλικά και ασχολήθηκαν με την προέλευση των τροφών. Έτσι, το project συνδέθηκε με το μάθημα της ξένης γλώσσας με απόλυτη επιτυχία! 

Συγγραφέας: 
Εκπαιδευτήρια Γ...