Δημιουργία φύλλου καταγραφής

Περίπατος γονέων και μαθητών στην γειτονιά τους προς εντοπισμό υποβαθμισμένων σημείων , αστέγων , αδέσποτων ζώων κ.λ.π.

Συζήτηση με τους γονείς και προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για βελτίωση της γειτονιάς/ Δήμου.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος :

-Πιστολά Ελένη

-Δημοπούλου Κωνσταντίνα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητας (Νο11)

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli