Ανακύκλωση στο σχολείο μας

Παρουσίαση προτάσεων από μελέτη πεδίου
Μαθητές/τριες ... σε δράση!
Μαθητές/τριες ... σε δράση 2!
Στην αρχή της δράσης, ο κάδος ανακύκλωσης άδειος...
Με τα υλικά από τις τσάντες ανακύκλωσης των τάξεων, ο κάδος γέμισε σε λίγα λεπτά!

Από τον Οκτώβριο 2019 η ανακύκλωση έγινε μέρος της καθημερινής μας σχολικής πραγματικότητας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών. Οι μαθητές της Γ' και της Δ' τάξης του σχολείου μας αρχικά έκαναν μελέτη πεδίου στην αυλή και στις τάξεις του σχολείου. Παρατήρησαν ότι ο όγκος των σκουπιδιών που πετιόνταν ήταν μεγάλος. Πολλά από τα "σκουπίδια" ήταν στην πραγματικότητα από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως μπουκάλια πλαστικά. Ακολούθησε συζήτηση στις τάξεις και προτάθηκαν κάποιες λύσεις στο σύνολο των μαθητών του σχολείου μας.

Μετά από συζήτηση στην Περιβαλλοντική Επιτροπή του σχολείου μας, αποφασίσαμε:

1. Να αυξηθούν τα καλάθια απορριμμάτων στον προαύλιο χώρο, για να παραμένει πιο καθαρό.

2. Να αγοράσουμε τσάντες πολλαπλής χρήσης για ανακύκλωση σε κάθε σχολική αίθουσα και έναν κάδο ειδικά για ανακύκλωση σε κεντρικό σημείο του σχολείου.

3. Εκ περιτροπής μαθητές της Γ' και της Δ' τάξης, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, θα συλλέγουν και θα απορρίπτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στον κάδο ανακύκλωσης που βρίσκεται έξω από τον χώρο του σχολείου μας.

Η δράση αγκαλιάστηκε με θέρμη από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας! Διαπιστώθηκε ότι ο κάδος ανακύκλωσης γέμιζε μεμιάς από τα δικά μας "σκουπίδια" και προσπαθήσαμε, με την πάροδο του χρόνου, να μειώσουμε περαιτέρω τον όγκο των απορριμμάτων μας, ανακυκλώσιμων και μη, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Αν και η αναστολή λειτουργίας λόγω COVID-19 ανέκοψε τη δράση μας, είμαστε ικανοποιημένοι που διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας είχαν εμπεδώσει μια φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά, καθώς με φυσικότητα και αβίαστα επανήλθαν στις "πράσινες" συνήθειές τους αμέσως με την επαναλειτουργία των σχολείων!

 

Συγγραφέας: 
Sgouro Glyka Nera