2018-2019: Διαχείριση περιβάλλοντος για την προστασία του πολίτη

Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Αίτια-επιπτώσεις-πρόληψη-αντιμετώπιση
 

Κάθε μαθητής/τρια να είναι σε θέση:

Να προστατεύει τον εαυτό του/της, τους γύρω τους/της αλλά και να προσφέρει βοήθεια σε περιπτώσεις φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών.
Να προετοιμάζεται για φυσικούς ή τεχνολογικούς ενδεχόμενους κινδύνους.
Να κατηγοριοποιεί τους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την επιβίωση αλλά και την ομαλότητα των συνθηκών κανονικής ζωής κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.
Να αναφέρει ως φυσικές απειλές τους σεισμούς, τις φωτιές και δασικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τις κατολισθήσεις και καθιζήσεις, την ηφαιστειακή δραστηριότητα.
Να αναφέρει ως τεχνολογικές απειλές τα Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά περιστατικά (Χ.Β.Ρ.Π.).
Να αναγνωρίζει ότι η πρόληψη είναι ουσιαστικό μέσον διασφάλισης της πολιτικής προστασίας και απαραίτητο εργαλείο για την ετοιμότητα για την άμεση ανταπόκριση και μείωση των συνεπειών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (συμπεριλαμβανομένων των ΧΒΡΠ).
Να αναφέρει τα μέτρα που θεωρούνται απαραίτητα για την προετοιμασία των πολιτών σε ενδεχόμενους κινδύνους (προετοιμασία κατασκευών και λοιπών υποδομών, καταφύγια, αποθέματα τροφίμων, νερού και ενέργειας, συλλογή, ανταλλαγή και διάδοση επικυρωμένων πληροφοριών έκτακτης).
Να αναγνωρίζει τη σημασία της έγκαιρης προειδοποίησης και άμεσης επέμβασης για την πολιτική προστασία.
Να αναφέρει τους θεσμικούς φορείς πολιτικής προστασίας που είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προειδοποίηση και άμεση επέμβαση καθώς και την ιεραρχική σχέση μεταξύ τους.
Να αναφέρει τις βασικές διαδικασίες αντιμετώπισης των συνεπειών καθώς και αποκατάστασης ζημιών μετά από μια φυσική ή τεχνολογική καταστροφή.
Να γνωρίζει τον κεντρικό διοικητικό ρόλο του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) στη διοίκηση των οργανισμών σε όλο τον κόσμο που επικεντρώνονται στην προστασία των αμάχων πολιτών από τις στρατιωτικές επιθέσεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών διάσωσης μετά από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.
Να γνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των εθελοντικών ομάδων που συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική προστασία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Να γνωρίζει με ποιους τρόπους οι διαδικασίες διάσωσης, αρωγής και πρόνοιας μπορούν να επιτευχθούν με τον πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο.
Να αναγνωρίζει ως παράμετρο ζωτικής σημασίας  την ειδική και κατάλληλη εκπαίδευση των εθελοντών/τριών που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία.

Συγγραφέας: 
PLatsoudis