11 Φεβρουαρίου 2019 – Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη

WOMEN WITH CONSCIENCE AND SCIENCE

Η επιστήμη και η ισότητα των φύλων είναι και οι δύο ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030. Τα τελευταία 15 χρόνια, η παγκόσμια κοινότητα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να εμπνεύσει και να εμπλέξει γυναίκες και κορίτσια στην επιστήμη. Ωστόσο, οι γυναίκες και τα κορίτσια συνεχίζουν να αποκλείονται από την πλήρη συμμετοχή τους στην επιστήμη. Τη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών και των Κοριτσιών στην Επιστήμη, ας αλλάξουμε αυτήν τη νοοτροπία. Ας μην ξεχνάμε πώς οι γυναίκες συνέβαλαν στην επιστήμη και σε ακόμη περισσότερους τομείς... Ελάτε μαζί μας στο να γιορτάζουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια που οδηγούν την καινοτομία και ζητούν δράσεις για να απομακρύνουν όλα τα εμπόδια που τους κρατούν πίσω. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου,  παρουσιάζουν στο e Twinning τις δικές τους δημιουργίες στηριζόμενοι στη μελέτη της βιογραφίας των γυναικών αυτών μέσα από το μάθημα της αγγλικής γλώσσας.

https://www.flipsnack.com/kydinenglish/women-with-conscience-in-science_etwinning.html
 

#SDG_AGENDA,

#ECOSCHOOLS

#etwinning

#Science and gender equality are both vital for the achievement of the internationally agreed development goals, including the 2030 Agenda for Sustainable Development. Over the past 15 years, the global community has made a lot of effort in inspiring and engaging women and girls in science. Yet women and girls continue to be excluded from participating fully in science. On the International Day of Women and Girls in Science, let's change this narrative. Let's not forget how women have contributed to science and even more...  Join us in celebrating women and girls, who are leading innovation and call for actions to remove all barriers that hold them back.Students of Grade C present their own works throuought english classes based on this innitiative...

 

Συγγραφέας: 
KIRIAKI KIDONIEOS