ΒΗΜΑ 3ο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ!

Οι μαθητές του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου καταστρώνουν σχέδιο δράσης...

Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να συνδυάσουν την θεωρία με την πράξη, δηλαδή να συνδυάσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση μέσα στην τάξη με δραστηριότητες και έρευνα σε χώρους εντός και εκτός σχολικού κτιρίου. Μέσα από τις διάφορες προτεινόμενες δραστηριότητες( συνθετικές εργασίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, εντός και εκτός του αναλυτικού προγράμματος, αφίσες, χρήση web tools, ) τα παιδιά απέκτησαν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τα διάφορα θέματα και προβλήματα που αφορούν στο περιβάλλον. Συγκροτήθηκε η Περιβαλλοντική Επιτροπή, από μαθητές και εκπαιδευτικούς, που επεξεργάστηκαν τα θέματα μεταφορές, απορρίμματα και νερό. (Αργότερα θα μπορούν να ασχοληθούν με τα θέματα: ενέργεια, υγιεινή διαβίωση, βιοποικιλότητα, καταναλωτισμός, κ.α.). Παράλληλα, οι ίδιοι οι μαθητές ανέπτυξαν ενεργό ρόλο και φρόντισαν για την υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης» και του «Οικοκώδικα» με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας.  Οι μαθητές δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του σχολείου. Συγκεντρώσαμε τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού ελέγχου. Επιλέξαμε τα προβλήματα που θέλαμε να αντιμετωπίσουμε.

           Προτείναμε και επιλέξαμε τις δράσεις που θα αναπτύξουμε. Θέσαμε χρονοδιάγραμμα των δράσεων. Διακρίναμε τις δράσεις σε αυτές που θέλουν μικρό χρονικό διάστημα για να πραγματοποιηθούν και σε αυτές που θέλουν μεγαλύτερο. Καταμερίσαμε καθήκοντα και τομείς δραστηριοποίησης ανάμεσα στα μέλη τόσο της Επιτροπής, όσο και στα μέλη της σχολικής κοινότητας (τάξεις, εκπαιδευτικούς, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων). Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και η Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μας επέτρεψε να διαπιστώνουμε το βαθμό επίτευξης των στόχων μας, να κρίνουμε την επιτυχία των δραστηριοτήτων μας, να κρατάμε αμείωτο το ενδιαφέρον για την πορεία του προγράμματος σε όλο το σχολείο, να σχεδιάζουμε τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις και αλλαγές. Η έρευνα των μαθητών πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το Α.Π. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΑΣΤΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Οι δράσεις στον κήπο πραγματοποιήθηκαν κυρίως εκτός ωρών διδασκαλίας, κάποιες σε ώρα διαλείμματος και άλλες στη διάρκεια της θεματικής εβδομάδας αλλά και ως δράσεις συνεργασίας μεταξύ των συμμαθητών εταίρων κατά τη φάση υλοποίησης της κινητικότητας erasmus+ C3, στο σχολείο μας. Οι μαθητές εργάστηκαν διαθεματικά και επεξεργάστηκαν το θέμα "ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΑΝΤΟΥ" στο πλαίσιο των μαθημάτων του ΑΠ.

Συγγραφέας: 
KIRIAKI KIDONIEOS