Πείραμα για την αποσύνθεση των υλικών

Κάθε χρόνο ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις των σκουπιδιών που παράγουμε. Επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ΄ επέκταση και στον άνθρωπο. Στην προσπάθειά μας να γίνει ακόμη πιο κατανοητό το θέμα αυτό στους μαθητές, επέλεξαν οι ίδιοι αντικείμενα από ανκυκλώσιμα υλικά και φέτος τον Ιανουάριο τα θάψαμε στον κήπο μας και τα αφήσαμε στο χώμα για 4 μήνες. Στη συνέχεια πριν το κλείσιμο της χρονιάς τα ξεθάψαμε για να διαπιστώσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Όλοι κάνανε τις προβλέψεις τους και στη συνέχεια είδαμε κατά πόσο έπεσε μέσα ο καθένας.

Συγγραφέας: 
Αργυρώ Παύλου