Η "ομάδα πάστρα" κι ένας γλυκός αποχαιρετισμός

Φέτος στο σχολείο μας εκπονήθηκε ένα πρόγραμμα «υιοθεσίας» των παιδιών της Α΄ τάξης από τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης. Σκοπός του προγράμματος ήταν η άμβλυνση των διαφορών ανάμεσα στους μαθητές διαφορετικών τάξεων και η εκπαίδευση των μεγαλύτερων στην τεχνική της διαμεσολάβησης, προκειμένου να κατευνάζονται οι συγκρούσεις και οι έντονες διαφωνίες στη γέννησή τους.

Μια από τις δράσεις ήταν η δημιουργία της «ομάδας πάστρα», που έδειξε πώς η συνεργασία μικρών και μεγάλων βοηθά και στη διατήρηση ενός καθαρού σχολικού περιβάλλοντος.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μεγάλοι αποχαιρέτησαν το Δημοτικό με ένα θεατρικό δρώμενο και οι μικροί τους κατευόδωσαν με ένα λουλούδι και μια αγκαλιά!

Θα βρεθούμε ξανά, όταν όλοι θα έχουν αλλάξει…

Συγγραφέας: 
Adamas Milos