Λέμε όχι στην κλιματική αλλαγή

Βρεφονηπιακός Σταθμός Χαρταετός
Βρεφονηπιακός σταθμός Χαρταετός
Βρεφονηπιακός σταθμός Χαρταετός
Βρεφονηπιακός σταθμός Χαρταετός
Βρεφονηπιακός σταθμός Χαρταετός
Βρεφονηπιακός σταθμός Χαρταετός

Λέμε όχι στην κλιματική αλλαγή !!! 

Δράσεις του προνηπιακού μας τμήματος για την κλιματική αλλαγή!!!

Συγγραφέας: 
xartaetos