Το «κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού»

Παίξαμε το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού.
•Ποιος ή ποια θα φτάσει πρώτα στον κρυμμένο θησαυρό;
Ποιο είναι το μυστικό του κρυμμένου θησαυρού των πουλιών;

(Φωτογραφίες πολύ βαριές για να ανέβουν.)

Συγγραφέας: 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ