.....και η συνεργασία των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου Ομβριακης: Ζησοπουλου Ευαγγελίας,Τσανη Κωνσταντίας, Ηλιοπούλου Δέσποινας με τον εκπαιδευτικό Π.Ε.05 Τερζιδη Αναστάσιο

Συγγραφέας: 
dinatsani@yahoo.com