Φυτεύσεις στον λαχανόκηπο του σχολείου

Δημιουργία σπορείου, φυτεύσεις, χρήση μόνο βιολογικών φυτοφαρμάκων (με μηδέν μέρες αναμονής μέχρι τη συγκομιδή), συγκομιδή και διανομή στους μαθητές μας. 

Συγγραφέας: 
Κοχρας Δημητριος