3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Μαθητική εβδομάδα δράσης  actionaid

8-12 Απριλίου 2019  "ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ"

Το 3ο Νηπιαγωγείο Κορωπίου συμμετείχε στην μαθητική εβδομάδα δράσης της Αctionaid  που ήταν αφιερωμένη στον Στόχο 11:Βιώσιμες πόλεις και Βιώσιμες Κοινότητες.

Αφού ανταλλάξαμε απόψεις με τα παιδιά σχετικά με το τι έχει η πόλη μας αλλά και τι θα θέλαμε να έχει προκειμένου να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής , καταγράψαμε τα αιτήματα των παιδιών και φτιάξαμε την αφίσα της δράσης .Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε ένα κομμάτι χαρτόκουτο. Στη συνέχεια ετοιμάσαμε τους πέντε τομείς και ένα τραγουδάκι για να ενημερώσουμε τόσο τους γονείς όσο και τους υπόλοιπους φίλους μας για τη δράση. 

 Οργανώσαμε την πορεία μας στην αυλή του Νηπιαγωγείου  τοποθετώντας κορδέλα και σε διαστήματα τους επιμέρους στόχους. Ξεκινήσαμε απο το σπίτι μας, πήγαμε στη γειτονιά, στην πόλη ,στη χώρα μας και τέλος στον πλανήτη μας. Διανύσαμε 126 μέτρα !

Στο τέλος της ημέρας  ενημερώσαμε τους γονείς τόσο για τη δράση μας όσο και για τη δράση του Δήμου Κρωπίας που αφορά τη Δημόσια  Ηλεκτρονικής Διαβούλευση με θέμα:"Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας .Μετακινούμαι στο Δήμο μου"

Ολοήμερο τμήμα 

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός 

Πάτρα Ευαγγελία

Συγγραφέας: 
3 Νηπιαγωγείο Κ...