Συνεταιρισμός ΑμεΑ "Ηλιοτρόπια"

Επισκεφτήκαμε το συνεταιρισμό ΑμεΑ "Ηλιοτρόπια" όπου περιηγηθπηκαμε στο όμορφο περιβάλλον τους και μας έμαθαν πως να φυτεύουμε φυτά.

Συγγραφέας: 
Νικολέτα Τσιούμαρη