Σχολική Αυλή, Καθαρή αυλή, Όμορφη αυλή

Η ομάδα εθελοντών καθαρίζει συστηματικά τον αύλειο χώρο και συμμετέχει σε δρασεις καλωπισμού του κτιρίου.

Συγγραφέας: 
2gymkilk