Το περιβάλλον του σχολείου

Μιλήσαμε για το περιβάλλον του σχολείου. Παρατηρήσαμε την αυλή μας. Βρήκαμε καλούς τρόπους για να τη διατηρούμε καθαρή και όμορφη. Δημιουργήσαμε περιβαλλοντική επιτροπή και ζητήσαμε τη βοήθεια των γονέων και του τμήματος πρασίνου του Δήμου για να φυτέψουμε λουλούδια και δέντρα.

Συγγραφέας: 
Νικολέτα Τσιούμαρη