Πείραμα

Έχοντας παρακολουθήσει παλαιότερα την προσωμοίωση της βροχής που μπορείτε να δείτε εδώ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6954?locale=el αναρωτιόμαστε με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μικρή βροχή μεσα στήν τάξη μας. Αναζητούμε κάτι ζεστό που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στη θέση του ήλιου.Οι ιδέες πέφτουν βροχή! Έπειτα από συζήτηση και έρευνα στην τραπεζαρία του σχολείου,συγκεντρώνουμε τα εργαλεία για το πείραμά μας.Εκτός από το ηλεκτρικό μάτι και το μπρίκι χρησιμοποιούμε και ένα μεγάλο πλαστικό καπάκι πάνω στο οποίο τοποθετούμε μία παγοκύστη για να δημιουργήσουμε έναν παγωμένο ουρανό. Πριν το πείραμα ενθαρρύνουμε τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις.Κατα τη διάρκεια του πειράματος τα παιδιά παρατηρούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα.Μετά την ολοκλήρωση του πειράματος οι μαθητές καταγράφουν όπως μπορούν τις παρατηρήσεις τους.Με τις φωτογραφίες από το πέιραμα φτιάχνουμε έναν πίνακα αναφοράς με τα βήματα που ακολουθήσαμε. 

Συγγραφέας: 
nipkitsi