Οικοκώδικας

Ο Οικοκώδικας του 3ου Νηπιαγωγείου Κουνουπιδιανών. Ομαδική εργασία των παιδιών στην οποία επικυρώνεται και επικοινωνείται η δέσμευσή μας για καθαρότερο περιβάλλον.

Συγγραφέας: 
3nipkounoup