Ο Νερουλάς

Με τη βοήθεια φωτογραφικού υλικού από τα παλιά χρόνια, αντλούμε πληροφορίες σχετικά με τα  μέρη όπου μπορούσαν οι άνθρωποι να προμηθευτούν νερό, τον τρόπο μεταφοράς του και το επάγγελμα του νερουλά. Οι μαθητές παρατηρούν συγκρίνουν και προβληματίζονται.Αποφασίζουμε να υποδυθούμε τους χαρακτήρες των φωτογραφιών και συνεργαζόμενοι σε ομάδες συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα υλικά και ζωντανεύουμε το επάγγελμα του νερουλά.

Συγγραφέας: 
nipkitsi