Μιλήσαμε για την προστασία του περιβάλλοντος

Βρήκαμε καλούς τρόπους για να προσέχουμε το περιβάλλον και να το προστατεύουμε από τη ρύπανση. Τους ζωγραφίσαμε και τους γράψαμε.

Συγγραφέας: 
Νικολέτα Τσιούμαρη