Μάθαμε για το Περιβάλλον

Μιλήσαμε για το περιβάλλον. Είπαμε όσα ξέραμε. Ανατρέξαμε σε σχετικά βιβλία. Συμπληρώσαμε τις πληροφορίες μας από το Internet. Καλέσαμε περιβαντολλόγο από το σχετικό τμήμα του Δήμου Βόλου και είδαμε video για περιβαλλοντικά θέματα. Στο τέλος φτιάξαμε όλοι μαζί μια αφίσα με όσα μάθαμε.

Συγγραφέας: 
Νικολέτα Τσιούμαρη