Κλείσε τη βρύση - Μη σπαταλάς το νερό

Θέλοντας να μειώσουμε την κατανάλωση του νερού αποφασίζουμε να δημιουργήσουμε πινακίδες τις οποίες θα τοποθετήσουμε πάνω από τις βρύσες των χώρων του σχολείου μας.Τα παιδιά προτείνουν κάποια συνθήματα και τα επικρατέστερα είναι: Κλείσε τη βρύση - Μη σπαταλάς το νερό. Οι μαθητές δημιουργούν τις πινακίδες και τις τοποθετούν στα σημεία που υπάρχουν βρύσες για να θυμίζουν σε όλους μας να είμαστε προσεκτικοί με την κατανάλωση του νερού.  

Συγγραφέας: 
nipkitsi