Γωνιά Πειραμάτων

Έπειτα από πειραματισμό με το νερό, για να ανακαλύψουν οι μαθητές τις διαφορετικές του ιδιότητες, αποφασίζουμε να δημιουργήσουμε στην τάξη μας μια γωνιά πειραμάτων την οποία μπορούν να επισκέπτονται τα παιδιά κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Ορίζουμε τον τρόπο και τους κανόνες λειτουργίας και προτείνουμε ορισμένα πειράματα. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούν το νερό σε διαφορετικά σκεύη, να βυθίζουν αντικείμενα και να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους.

Συγγραφέας: 
nipkitsi