Έρευνα

Οι μαθητές του σχολείου μας γίνονται μικροί ερευνητές με σκοπό να ερευνήσουν,να εντοπίσουν και να καταγράψουν  πού υπάρχει νερό στο νηπιαγωγείο μας.Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν να ερευνήσουν από ένα διαφορετικό μέρος του σχολείου και να καταγράψουν όπως μπορούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Από την παρουσίαση των ομάδων προέκυψε ότι στο σχολείο υπάρχει αυτόματο πότισμα καθώς και δύο διαφορετικά είδη βρυσών,οι απλές και οι αυτόματες. Ακολούθησε συζήτηση και καταγραφή των λόγων για τους οποίους χρησιμοποιούμε το νερό μέσα στό σχολείο.

Συγγραφέας: 
nipkitsi