Δημιουργίες με ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά!

Με "πρώτες ύλες" άχρηστα υλικά , που προορίζονταν για τα σκουπίδια, τα παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου Κουνουπιδιανών, έφτιαξαν τις δημιουργίες τους, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος!

 

Συγγραφέας: 
3nipkounoup