Αλλάζοντας την αυλή μας (3ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών)

Φωτογραφίες από τις παρεμβάσεις στην αυλή μας : 

κατασκευές με λάστιχα,παλέτες, επιδαπέδια,βραχόκηπος,φύτευση,ταμπέλες.

 

 

Συγγραφέας: 
3nipkounoup