ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Το έδαφος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη των φυτών.Έτσι παίρνοντας δείγματα εδάφους από τον  κήπο μας τα πηγαμε  στο Χημείο του  Σχολείου και με τη βοήθεια της κ. Στέλλας Χωριανοπούλου πραγματοποιήσαμε διάφορα πειράματα για την καταλληλότητα  του χώματος.

Στο μικροσκόπιο παρατηρήσαμε στοιχεία που αποτελούν το έδαφος, όπως ξερά φύλλα, κλαδάκια, μικροοργανισμοί κ.ά.

Γνωρίσαμε το PH με τη βοήθεια των δεικτών και συγκρίναμε αυτό των δειγμάτων εδάφους στον πίνακα με τις διαβαθμήσεις,  αν είναι όξινο  ή βασικό, κατάλληλο και μη βλαβερό για τα φυτά.

Συγγραφέας: 
mchorian