Μελέτη του Νερού

Αφού μιλήσαμε για τον κύκλο του νερού και τη σημασία της προστασίας του με κάθε μέσο, ανακαλύψαμε στο σχολείο μας την πορεία του και έναν μοναδικό τρόπο αξιοποίησης της ροής του.

Συγγραφέας: 
Chris Angelis